اجرای الزامات استاندارد یراق آلات INSO17089, INCO 17090 و نظام مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 , ISO10002:2018 در سازمان و ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه شرکت بهریزان همچنین رعایت مقررات زیست محیطی و بهداشت حرفه ای و نیز رعایت روش های مناسب جهت مصرف بهینه انرژی و استفاده صحیح از منابع باعث شده که سازمان به طور مستمر در چرخه بهبود باشد و تضمین کیفیت محصول و خدمات را برای مشتری فراهم آورد.

ما با اتکا به موارد فوق اصول ذیل را به عنوان خط مشی اصلی سازمان قرار داده و به آن متعهد می باشیم:

  1. بالا بردن رضایت ذینفعان سازمان مهمترین سیاست این گروه صنعتی می باشد، با انجام فعالیت های لازم رضایت آنها (مشتریان ، سرمایه گذاران ، کارکنان ، تامین کنندگان و سایرین) را محاسبه و تجزیه و تحلیل کرده و با ایجاد تعهد جمعی نسبت به پاسخ گویی به خواسته های مشتریان در کلیه سطوح سازمان اقدام می نماییم.
  2. با استفاده از نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف و ریسک های آن ، کارآیی سازمان را بالا برده و همچنین با سناخت فرصت های موجود خارجی و نقاط قوت داخلی و ریسک های آنها در راستای بالا بردن سهم بازار تلاش و کوشش نماییم.
  3. فعالیت های سازمان را با رعایت مقررات زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت حرفه ای و الزامات قانونی انجام داده و با بکارگیری روش های مناسب ، مصرف انرژی را بهینه و از منابع در اختیار بطور صحیح استفاده می نماییم.
  4. با اجرای برنامه های آموزشی در راستای افزایش دانش و مهارت کارکنان در کلیه حوزه ها مخصوصا در حوزه رسیدگی به شکایات ، مشکلات مشتریان شاکی را کاهش میدهیم.
  5. کارکنان با ارزشمندترین سرمایه های سازمان می باشند ، با ایمن سازی و پاکسازی محیط کار شرایط مساعدی جهت انجام فعالیت ها توسط آنها فراهم می نماییم.